Vårstädning 29 april

VÅRSTÄDNING
Lördagen den 29:e april
Samling vid Lekplatsen kl 10.00. Vi tar paus ca kl 11.30 med korvgrillning i
lekparken och därefter fortsätter städarbetet om det behövs.
På städdagen tar vi hand om våra gemensamma ytor och gör det snyggt och fint.
Respektive område sköter sin del och så hjälps vi år med lekplatsen.
Containrarna vid vändplan B och C är avsedda för samfällighetens biologiska
avfall. Privat trädgårdsavfall kör du själv bort till Görvälns
återvinningscentral. Detta för att hålla nere våra kostnader. Obs! När vi är
klara ska dörrarna på containrarna gå att stänga ordentligt.
Klipp buskar där så behövs, rensa och samla upp löv och grenar och lägg i
containern. Brandgångarna mellan husen ska vara lätta att ta sig fram i.
Rensa och klipp ner även där.
En andra sopning av området kommer att ske en vardag i anslutning till
städdagen. Sopa ur garagen samt ut från kanter i gångarna mellan husen
samt på trottoarerna. Glöm inte bort att flytta undan bilarna från
parkeringen så att vi kan hjälpas åt att göra det rent och fint överallt!
Område Fastigheter Kontaktombud Såningsväg
1 218 252 Leonard Lorentzen 226
2 174 216 Therese Cronelöv 204
3 130 152 Christer Forsberg 150
4 154 172 Torsten Bjerke 160
5 110 128 Owe Magnusson 124
6 86 108 Bertil Olsson 94
7 26 40, 62 84 Vakant
8 2 24, 42 60 Tina Larsson 6
Kontaktpersonerna har nyckel till förrådet med bl a gräsklippare, stegar och
brunnsrensare. Områdeskarta finns tillgänglig på www.2an.info. Gå även in på vår
facebooksida för senaste uppdateringar.
Vi ses den 29:e april! / Styrelsen
STÄDDAG – att-göra-lista
Lekplatsen
Snygga till, klippa buskar och rensa bort mycket ogräs som möjligt.
Vändplan A och parkeringen
Rensa bort uppvuxet sly, klipp gräset där det går, gör snyggt runt
vändplanen. Klipp också ytan där bilarna står, mellan skogen och
parkeringen. Trimmer och gräsklippare står i förrådet.
Vändplan B och C och parkeringarna
Rensa ordentlig runt avbärarna och träden.
Klipp/såga bort synligt döda grenar.
Rensa ordentligt runt avbärarna och träden.
Rensa kring garagen. All växlighet ska bort.
Rensa bort allt ogräs och växtlighet.
Samtliga garagengor
Se till att det runt alla dagvattenbrunnar är fritt från gräs och grus, så att
vattnet kan rinna ner ordentligt.
Vid behov – tvätta garageportarna, såpa och vatten och en mjuk borste eller
svamp = fint!
Brandgatorna
Viktigt att dessa gångar är röjda och hålls fria för passage. Alla
fastighetsägare som har tomt mot brandgata säkerställer att brandgatan är
framkomlig för brandsläckningspersonal
Egna initiativ
Självklart går det bra att du själv väljer ut någon annan del av
samfällighetens område och ser till att det blir fint där också
OBS! Endast komposterbart material får läggas in i de
containers som är uppställda vid vändplan B och C.
Töm och återanvänd sopsäckarna!
Finns det plats fyll med eget komposterbart som löv
och grenar i containerna. Tänk på att inte överfylla!

Lämna ett svar