Att bo på Såningsvägen

Välkommen till Såningsvägens 2:a samfällighet

Att bo i en samfällighet innebär att man tillsammans delar på vissa avgifter för tjänster som måste skötas under hela eller viss del av året. När man bor i en samfällighet är man automatisk medlem och det går inte att välja bort. Alla som är medlemmar i samfällighetsföreningen betalar en årsavgift.

Årsavgiften går till drift och underhåll av de samfälligheten gemensamma ytor samt till drift och innehållet i kabel TV-nätet. Drift och underhåll betyder snöröjning och sandning, men också att det finns belysning vid parkeringarna och gångvägarna mellan husen. Kabel TV nätet är också det som ger alla boende tillgång till internet och telefon. Enligt lag ska samfälligheten årligen avsätta medel för reparationsfond.

Se pdfen nedan för ett detaljerat exempel av hur budgeten fördelas per hushåll.

Budget per hushåll

Försäkring

Samfälligheten är försäkrad. Det betyder att om något händer med våra gemensamma tillgångar kan den försäkringen användas. Försäkringen är tecknad genom vårt serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund.

Viktigt! Försäkringen täcker inte stöld i garage. Har man förvarat däck, takbox eller annat så täcks det genom din ordinarie hemförsäkring och egen självrisk. Det går inte att ordna genom samfälligheten.