Snöröjning

Föreningen har avtal med entreprenör att röja undan snö och sanda.

Detta sker med automatik vid snödjup mer än 5 cm och omfattar de gemensamma vägarna, parkeringsplatserna samt vändplanerna.

Du får själv finputsa utanför infart till tomt och garage. Extra sand finns i lådor vid vändplanerna.

Vändplanerna används som uppläggningsplats för snö och entreprenören försöker i möjligaste mån att det inte ska förstöra något eller vara i vägen för oss boende.

 

Sopningen av grus på gångvägar och parkeringplatser görs i anslutning till vårstädningen som oftast inträffar i slutet av april. Ofta görs en extra ”försopning” för att underlätta för bl a cyklar och barnvagnar.