Grannsamverkan

”Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.”

Rekommendationer

  • Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Dokumentera gärna dessa med fotografier eller video.
  • Var alltid vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”. Informera också kontaktombudet vid lämplig tidpunkt

I vårt område finns också Grannsamverkansbilen som åker runt i Viksjö i förebyggande syfte och som också fungerar som en kontaktyta mot Polisen.

Vårt kontaktombud för grannsamverkan är Lennart Lindevall, Såningsvägen 84.

 

OBS! Vid misstanke om pågående brott ring alltid 112

Mer information om grannsamverkan hittar du här.