Styrelsen

Ordförande – Mikael Almvret – Såningsvägen 122

Kassör – Kennet Andersson – Såningsvägen 98

Ledamot – Richard Silver – Såningsvägen 238

Ledamot – Carin Strid – Såningsvägen 20

Ledamot – Anna Hammarsjö – Såningsvägen 218

Ledamot – Isabell Eklund – Såningsvägen 76