Parkering m.m.

Varje fastighet har tillgång till en garageplats. Det finns också möjlighet att parkera bilar på samfällighetens parkeringsplatser. För närvarande tas det inte ut någon avgift för parkeringen. Istället finns ett antal enklare regler för parkeringen.

Nedanstående regler är antagna vid årsmötet 18/2 2020

Parkeringsregler för Såningsvägens andra Samfällighetsförening

  • Samfälligheten är markägare, och bestämmer därför själv vilka regler som skall gälla.
  • Med fordon avses personbil, lätt lastbil samt MC (fordon som ryms i en parkeringsruta)
  • Parkering av fordon är tillåten endast på markerad plats.
  • Det är de boendes ansvar att överenskomna parkeringsregler efterlevs.
  • Regler för garageanvändande finns här: Regler för garageanvändande

Som fastighetsägare och medlem i samfälligheten har du ett ansvar att se till att du efterlever dessa regler. De bygger på ömsesidig respekt. Använd parkeringsplatsen som du själv vill att övriga fastighetsägare och besökare ska använda parkeringsplatserna. Föregå gärna med gott exempel.

För en förändring av ovanstående krävs beslut på årsmöte. Förslag till nya regler lämnas in till styrelsen som motioner.

Som ett ytterligare komplement till reglerna gäller:

  • Avställda bilar ska inte parkeras på parkingplatsen
  • Med markerad yta avses de målade parkeringsrutorna. Det är således inte tillåtet att parkera längs avbärare vid parkeringsplatsen eller i vändplanerna.
  • Samma regler gäller självfallet också för våra gäster
  • För transporter till och från fastigheter gäller att inget fordon parkerar i gångar eller på plats som innebär att man utgör ett hinder för ambulans eller brandkår.

Eluttagen i garagen

Till varje garageplats finns ett eluttag. Till det eluttaget får man ansluta en kontakt till en motorvärmare i max 4 timmar per dygn. Detta för att inte påfresta elnätet och säkringar. Det medför en extra kostnad för att använda eluttaget, fn är årskostnaden 400:-. Hör av dig till styrelsen@2an.info om vi börja använda motorvärmare.

Det är inte tillåtet att ladda någon form av elbilar (hel- eller hybridelbilar) i det vanliga uttaget i garaget. Denna är inte anpassad för laddning och kan därför innebära kortslutning eller kabelbrand.

Vill man ladda elbil går det att teckna avtal med eways. Mer info finns här: http://2an.info/elbilar-eways/

Biltvätt

Då Järfälla Kommun har förbjudit biltvätt på ytor som inte är särskilt avsedda för det så gäller det också vi vår samfällighet. Det betyder att all typ av biltvätt på samfällighetens mark är förbjudet. Istället hänvisas till tvätthallar. Närmaste finns på OKQ8 i Viksjö.