Städdagar och skötselområden

Varje vår anordnar styrelsen för Såningsvägens 2:a samfällighet en vårstädning. Den dagen brukar infalla en lördag i mitten/slutet av april. och minst en representant från varje hushåll förväntas då hjälpa till med städningen. Oftast har vi också en städdag på hösten vilket brukar infalla i oktober.

Under det att städningen pågår hjälps alla åt med att städa, röja, beskära och plocka rent på våra gemensamma ytor.

Efter utförd städning bjuds det på någon slags dryck och förtäring. På vårstädningen brukar vi grilla varmkorv och till höststädningen brukar det vara kaffe och fikabröd.

Datum för städdagarna utannonseras så långt som möjligt i förväg. Vårstädningen är oftast första gången vi träffas igen efter vintern och är ett mycket uppskattat tillfälle att umgås med grannar. Likaså är höststädningen ett utmärkt tillfälle att träffa och umgås med grannarna i vår fina samfällighet.

 

Städområden/klippningsområden

Alla fastigheter är indelade i städområden, där det finns en utsedd person som är lite extra ansvarig och som dels håller lite extra koll på de gemensamma ytorna i ”sitt” område och dels leder arbetet med det som ska göras på städdagarna. Se områdeskartor här för mer information om vem som har nyckel.

 

Brandgator

Brandgatorna är till för att brandkåren ska kunna komma åt att släcka husen från båda hållen. Det är därför av största vikt att alla fastighetsägare som har tomt som ansluter till en brandgata ser till att hålla rent från sly, buskar och annat som kan innebära att brandkåren skulle hindras att komma förbi och i slutänden inte kunna göra sitt arbete om det i värsta fall skulle behövas.

 

Områdesansvariga/kontaktpersoner under städdagar

En förteckning över vilka personer som är områdeskontaktpersoner finns här.