Summering av informationsmötet kring fiber 27 maj 2019

Tyvärr var det inte många som kom på mötet. Bara 27 personer inkl. 5 styrelsemedlemmar. Räknas styrelsen bort utgör dessa ca 15% av hushållen i samfälligheten. Av antalet att döma verkar inte fiberengagemanget vara högprioriterat.

Trots det skrala deltagarantalet pågick mötet i 1h 40min och många bra frågor kom upp. Dessa har vi sammanställt nedan och gett så tydliga svar vi kunnat. (Klicka på ”CONTINUE READING →” nedan för att komma till frågorna)

Intrycken var att många på mötet var tveksamma för att inte säga mycket tveksamma till Stadsnätsbolaget. Önskan om en djupdykning i företagets historia och dess aktuella resultat framfördes.

Önskan om att hitta flera tänkbara fiberföretag framfördes så att en jämförelse dem emellan kan göras.

Många ville också ha kvar Com Hem med det avtal vi har idag. I stort sett var alla nöjda med deras leverans av tjänster. Tivoboxen var några mycket nöjda med och andra såg den inte som oersättlig.

En av fastigheterna berättade om stora problem och störningar i leveransen från Com Hem och var direkt missnöjd. I dessa fall är det viktigt att drabbade hushåll tar kontakt med vår Com Hem-ansvarige Eigil (Såningsvägen 8) för att tillsammans med Com Hem kunna åtgärda felen. (Com Hem har bevakning på nätet och blir automatiskt uppmärksammade när driftstörningar sker. För närvarande ser allt ut att fungera bra enligt systemet. Stämmer inte det måste drabbade hushåll därför göra Com Hem uppmärksamma på det så dom kan skicka ut tekniker. Annars kommer felen inte att upptäckas och åtgärdas.)

Ett extra årsmöte kommer att utlysas till andra halvan av September. Där har vi då möjlighet att genomföra omröstningar och, om intresse finns, tillsätta en grupp som kan undersöka fiberfrågan mer ingående.


Kommer Com Hem-avgiften finnas kvar även om några väljer Stadsnätsbolaget? Får man betala dubbelt?

Det beror på om kollektivavtalet med Com Hem faller eller inte. Om vårt nuvarande kollektivavtal med Com Hem faller kan vi sannolikt bilda en ekonomisk förening som hushållen självmant får gå med i. Genom denna förening kan medlemmarna förhandla fram ett nytt kollektivavtal.

Blir nuvarande kollektivavtalet kvar, ligger avgiften kvar via samfällighetens faktura.


Kan minoriteten bestämma om vi går över till Stadsnätsbolaget?

Nej, varje hushåll bestämmer själv om denne vill sluta avtal med Stadsnätsbolaget. Däremot skulle minoriteten eventuellt kunna bryta nuvarande kollektivavtal med Com Hem.


Kommer det påverka vår samfällighetsavgift beroende på vad den ena eller andra väljer? Kommer det att bli egna avgifter då?

Com Hemavgiften faktureras i dagsläget som separat post på fakturan från samfälligheten. Den är alltså inte del av samfällighetsavgiften. Vad gäller kostnaden för Stadsnätsbolaget jämfört med Com Hem så är dom snarlika. Kostnaden avgörs av hur många som ansluter sig och vilka tjänster varje hushåll väljer.


Kan dom gå runt och knacka dörr och få med sig egna hushåll?

Stadsnätsbolaget har gått med på att sluta med dörrknackandet tills vi gemensamt i samfälligheten diskuterat färdigt kring frågan. Detta för att inte skapa förvirring kring frågan eller inge känsla av brådska.


Hur stor makt har styrelsen?

Styrelsens uppgift i frågan är att bistå sina medlemmar med information.


Kan man kolla andra alternativ/konkurrenter?

Får vi mandat att undersöka fler fiberalternativ kan vi kolla andra alternativ/konkurrenter. Dock har samfällighetens medlemmar vid senaste årsmötet röstat nej till detta.


Är styrelsen inblandad?

Styrelsen går inte Stadsnätsbolagets ärenden utan vi har, i syfte att ge våra medlemmar den tydligaste informationen och det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet, självmant valt att möta Stadsnätsbolaget i samtal.


Kan man koppla upp sig på vad man vill efter 24 månader?

Ja. Installerar man fiber från Stadsnätsbolaget levereras internet av internetbolaget och tv av viasat dom första 24 månaderna. Efter det kan man antingen välja att ligga kvar med dessa leverantörer eller byta till någon annan om man föredrar.


Är det inte bättre att få fiber med Com Hem?

Com Hem erbjuder installation av fiber. (osäkert dock om de tar sig an enstaka hushåll eller om det i så fall måste vara hela området.) Kostnaden ligger då på ca 20 000kr per hushåll. Stadsnätsbolagets betalmodell är billigare. Vilket som är bättre är upp till var och en att bedömma.


Kan Stadsnätsbolaget få monopol på nätet?

Installerar Stadsnätsbolaget fibernät är dom också ägare till nätet. Dock är det ett öppet nät så efter 24 månader förhandlar vi med en mängd olika leverantörer. Vi förhandlar alltså inte med Stadsnätsbolaget efter 24 månader.


Kan vi hjälpa dom som har problem med Com Hem istället?

Dom hushåll som upplever problem med nuvarande Com Hem-nät uppmanas att ta kontakt med vår Com Hem-ansvarige Eigil (såningsvägen 8). När Com Hem kontrollerar status för vårt nät ser dom i dagsläget inga fel. Det är därför avgörande att drabbade hör av sig för att Com Hem ska veta var tekniker behöver undersöka.


Måste man gräva nytt för att få fiber eller kan man lägga fiber i de befintliga rören?

Enligt både Stadsnätsbolaget och Com Hem finns det fysiska svårigheter med att använda befintliga rör om nuvarande koaxial ligger kvar. Com Hem kan dra ur koaxialen för att göra plats för fiber men detta fungerar bara på vissa få ställen då ledningar för fiber dras på ett annat sätt än för koaxial. Kostnadsbesparingen bli minimal samtidigt som risken för fel blir större. Det är m.a.o. inte värt det utan är bättre att befintligt nät får ligga kvar i backen.


Vad är skillnaden mellan vårt nuvarande tv-paket hos Com Hem (Silver) och Viasat Bas?


TiVo försvinner – Har Viasat något motsvarande?

I erbjudandet ingår en Ultra-HD box. Till denna kan man köpa viasats inspelningsbara hårddisk (ca 1000kr) som kan hantera samtidiga inspelningar, serieinspelning m.m.


Kommer kanalpaketen bli dyra?

Första 24 månaderna avser avgiften bredand 1000/100 Mbit/s och viasat bas. Kostnadskillnaden mellan kanalpaketen går att se på viasats hemsida. T.ex så är skillnaden mellan ”viasat bas” och ”viasat mellan” 100kr.


Vad händer om något går sönder på ens egna tomt?

Stadsnätsbolaget erbjuder en slags försäkring som tas ut som en frivillig serviceavgift på 108kr per år och täcker då reparation om något av Stadsnätsbolagets ledningar eller utrustning skulle gå sönder på den egna tomten/i huset. Betalar man inte serviceavgiften står man själv för reparationerna.


Kommer det att skyllas på varandra (vara någon annans fel) om tjänster inte fungerar som dom ska?

Då Stadsnätsbolaget står för drift av nätet, tjänsteleverantörerna (t.ex. viasat) för tjänsterna, och eventuellt en tredje part för den router man använder kan det potentiellt bli så att det vid fel blir svårare att få hjälp och att alla parter skyller på varandra.


Är det samma avgift som nu?

Beroende på anslutningsgrad och vilka kanalpaket man väljer blir avgiften olika. Den kan bli billigare än nu, men också dyrare. Detta är högst individuellt. Dock är ”bas”-nivån billigare om vi har en anslutningsgrad på 85% eller högre bland hushållen i samfälligheten.


Dom har dåligt rykte; vågar vi prova?

Ser vi till recensioner online är det viktigt att komma ihåg att summeringar av recensioner på stora bolag nästan alltid väger över på den negativa sidan. En negativ upplevelse ger drivkraften att gå in och lämna ett omdöme. Kollar vi t.ex. upp Com Hem eller Telia på trustpilot och liknande sidor så ser det ännu värre ut än för Stadsnätsbolaget. Med det sagt uppmuntrar inte styrelsen någon att ingå avtal med Stadsnätsbolaget om ni känner oro. Lugnande faktorer är att fakturering sker först när fiber är färdiginstallerat och tjänsterna slås på, samt att vi inte gör oss av med det befintliga Com Hem-nätet. Vårt nuvarande koaxialnät ligger alltså kvar i backen så det går alltid att byta tillbaka.


Känns som om dom hotar oss!

Att vi har ett kollektivavtal som eventuellt faller om inte samfällighetens medlemmar vill vara med i det har Stadsnätsbolaget inget ansvar för. Stadsnätsbolaget kommer sannolikt att få rätt av lantmäteriet att gräva fiber och är det 20% av hushållen som vill ansluta sig är det då ekonomiskt försvarbart för dom att ta sig an projektet. Här är det definitivt inte tal om något hot.


Telefoni ingår inte.

Nej, i nuvarande erbjudande från Stadsnätsbolaget ingår inte telefoni. Är det intressant för medlemmarna i samfälligheten kan vi be Stadsnätsbolaget ta fram ett erbjudande där det ingår.


Varför tar styrelsen upp detta nu när vi redan har röstat ”Nej” till fiber på årsmötet?

På årsmötet röstade vi om huruvida vi skulle leta alternativ (fiber) till vårt koaxialnät och att det röstades ner då kostnaden var alltför hög med tanke på att vårt nuvarande nät i dagsläget fungerar. (Läget hade säkerligen varit ett annat om vi stod helt utan internet och kabel-tv.) Resultatet blev ett Nej. Det innebär alltså att medlemmarna inte ställer kravet på styrelsen att undersöka. När denna nya möjlighet dök upp med en annan finansieringsmodell (och därmed drastiskt minskad kostnad) kände vi oss dock skyldiga att undersöka saken och därefter presentera för våra medlemmar.


Vad händer om routern går sönder? I dagsläget hjälper Com Hem oss.

I erbjudandet från Stadsnätsbolaget ingår ingen router utan vi kan fortsätta använda routrarna som vi fått från Com Hem. Skulle routern mot förmodan gå sönder vet vi inte om man får någon support från Com Hem då vi inte längre skulle vara kund hos dom. Det finns gott om nya routrar för 200-500kr. När 24 månader har gått är det dags för oss att antingen förlänga avtalet eller teckna avtal med med en ny tjänsteleverantör. Vid ett byte av tjänsteleverantör kan vi sannolikt förhandla fram att routrar ska ingå.


Måste man köpa nya kablar och få det indraget om vi byter till fiber?

Detta är något som blir högst individuellt beroende på hur många tv-apparater man har, var dessa är placerade, och vilken lösning man väljer för att titta på tv. T.ex. kan man, för att få tv i flera rum, antingen välja att beställa tvillingabonnemang, eller streama till sin tv genom att använda sig av viasats app som ingår kostnadsfritt (genom vilken man kan streama tv som ingår i ditt valda kanalpaket till t.ex. chromecast, apple tv, dator, surfplatta, eller telefon). I erbjudandet från Stadsnätsbolaget ingår en accesspunkt i huset.


Måste man ha box till varje tv?

Någon form av digital mottagare krävs; antingen i form av box eller streaming-enhet (se ovan).


Vad händer med hushållens avtalspaket med Com Hem om vi väljer att avbryta avtalet med Com Hem? Det kan finnas hushåll som har bundit upp sig på 24 månader pga något erbjudande.

Det finns hushåll som, utöver samfällighetens kollektivavtal, har tecknat sig för stora kanalpaket med bindningstid via någon kampanj. Vi vet i dagsläget inte vad som händer med dessa om kollektivavtalet faller. En förhoppning är att det, om dom är tillräckligt få, går att förhandla bort vid ett byte från Com Hem. Ett byte skulle dock inte ske förrän Stadsnätsbolaget byggt färdigt nätet vilket sannolikt är om ett år, vid vilken tidpunkt även antalet bundna månader har minskat avsevärt.


Hur går det till när Stadsnätsbolaget gräver?

När det gäller grävning på tomten så ser det ut såhär: Stadsnätsbolaget vill helst gå genom krypgrunden. Det innebär att dom bara behöver gräva in sig på ett ställe i varje huslänga om alla ger godkänt. Är det någon i längan som inte ger godkänt måste dom då gräva sig ”runt” det huset. Desto fler som tackar ja i längan, desto mindre grävning alltså.


Om det skulle bli så att ett fibernät installeras av Stadsnätsbolaget kan vi då fortsättningsvis ordna ett gruppavtal med Com Hem för dom medlemmar som inte anslutit sig till fiber?

I samtal med Com Hem verkar detta sannolikt möjligt att lösa genom att vi bildar en s.k. ekonomisk förening. Vad detta innebär vet vi inte i dagsläget och det skulle med all säkerhet innebära en ökning prismässigt om man jämför med det avtal vi har idag.


Hur sker debiteringen av fibernätet från Stadsnätsbolaget?

Fakturering sker från Stadsnätsbolaget. Stadsnätsbolaget ansöker om Rut och Rot för kund. Sedan får kund en finansiering på totalbeloppet. 

Summan som skulle gälla vid en anslutningsgrad på 100% i detta erbjudande är 299 kr per månad under 24 månader.Totalt: 7 176 kr.

De som vill betala hela summan vid ett tillfälle får en faktura på 7 176kr efter att installation har skett i fastigheten. 

De som vill betala månadsvis får faktura varje månad på 299 kr under 24 månader. De som väljer att delbetala får en ”delbetalningsavgift” på 45 kr/månad under delbetalningstiden. Man kan betala av slutbeloppet när man vill (om man gör det slipper man 45 kr ”delbetalningsavgift” på resterande månader). 

Tjänster ingår i avtalstiden dvs. 24 månader oavsett hur man väljer att betala.