Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte 1 oktober, kl.19.00 gällande internet och TV ligger bifogad här: Kallelse till extra årsmöte