Höstbrev 2019

Nu har höstbrevet delats ut i området. Där hittar ni gott och blandat med angelägen info för oss som bor i området. Bifogat denna finns även en fördelaktig offert för installation av jordfelsbrytare.

Dokumenten hittar du här: HTTP://2AN.INFO/INFORMATIONSBREV/