Kallelse till informationsmöte ang tv och bredband

Som vi skrev i Vårbrevet kommer här information om kontakterna vi haft med Stadsnätsbolaget angående fiber till vårt område. Vi har också bokat in ett möte som ni härmed kallas till.

Tid: måndagen den 27 maj kl. 19.00
Plats: Viksjöskolans teater

Läs igenom det bifogade informationsbrevet så vet ni allt om situationen just nu. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kommer till mötet och ger oss bra synpunkter i frågan.

Klicka här för att läsa informationsbrevet