Sopor

Soptömning sker på torsdagsmorgonen. Ställ ut soptunnan på onsdagskväll alt. torsdagsmorgon innan kl. 07.30.

Viktigt! Soptunnan måste ställas med handtaget utåt. Annars hämtas den inte av sophämtarna.

Hushållssopor bestämmer du själv hur ofta du vill ha hämtat genom att ställa ut ditt sopkärl vid din garageport eller på din garagelängas kortsida, och dra sedan tillbaka den på kvällen.

För att minska antalet gånger man behöver köra ut sin soptunna är det smart att återvinna. Spara kartonger, plast, glas, papper och annat återvinningsbart på lämplig plats och åk sedan med det till någon närliggande återvinnings-station (t.ex. parkeringarna vid Viksjö Centrum).

Observera att soptunnan inte får överfyllas – om locket inte sluter tätt sprider fåglar omkring soporna.

Under de varma sommarmånaderna är det bra att tänka på vilka sopor du har liggande i ditt sopkärl. Rester från skaldjur och liknande kan lämpligtvis frysas in till den dag då sopkärlet ska tömmas.

Skräp, gamla elprylar, trädgårdsavfall, möbler, wellpapp och annat som inte kan lämnas till återvinningsstationen kan du gratis lämna på Görvälns Återvinningscentral.

Har du själv inte möjlighet att ta med farligt avfall eller vitvaror till Görvälns Återvinningscentral erbjuder Järfälla kommun hämtning av avfall. Farligt avfall läggs i miljöboxen som har delats ut till alla hushåll (mer info här) och för vitvaror beställer man hämtning (mer info här)

Är du osäker på hur soporna ska källsorteras kan du alltid fråga sören: www.soren.nu

Anslutning av avfallskvarnar till samfällighetens avloppsnät är inte tillåtet, då nuvarande nät inte är dimensionerad för att klara sådan belastning.

Mer information om sophantering finns på kommunens hemsida bl.a.: här, här, och här

Efter jul erbjuder Järfälla Kommun hämtning av julgranar i januari. Dessa läggs i vändplan B och C. Exakt datum som gäller ändras från år till år och Järfälla kommun skriver ut den på sin hemsida.