Gemensamma förrådet

Alla styrelsemedlemmar och ”områdesansvariga” har tillgång till en nyckel som öppnar dörren till samfällighetens gemensamma förråd. Där kan du låna stege för personligt bruk samt redskap som behövs vid den gemensamma städningen av området.

Du kan dessutom hämta gräsklipparen med tillhörande bensin i detta förråd när det har blivit din tur att klippa gräset (du får då låna en speciell nyckel).

Gräsklipparen använder vi endast till de gemensamma ytorna. Håll gräsklipparen ren efter användning så nästa användare av gräsklipparen kan använda samma fina gräsklippare. Den egna gräsmattan klipper du naturligtvis med egen klippare.

Om bensinen tar slut hör då av dig till Håkan Holmberg, Såningsvägen 118.

Förrådet finns vid infarten till parkeringen in mot vändplan B. En förteckning över vilka personer som har tillgång till nyckel finns här.

OBS! Glöm inte att låsa förrådet igen efter att du har varit där.