Styrelsen

Ordförande – Robin Krantz – Såningsvägen 40

Kassör – Christer Forsberg – Såningsvägen 150

Ledamot – Chira Kakabas – Såningsvägen 70

Ledamot – Rani Houdi – Såningsvägen 56

Suppleant – Leif Bergström – Såningsvägen 162

Suppleant – Ulf Simonsson – Såningsvägen 188