Samfälligheten

Såningsvägens Andra Samfällighetsförening

 

Som fastighetsägare på Såningsvägen med jämna nummer är du automatiskt medlem i vår förening. Medlemskapet är dessutom en skyldighet enligt lag. Föreningen har en styrelse som verkställer de beslut som fattas på föreningsstämman som hålls i februari.

 

Styrelsen, som väljs vid årsmötet  består av fyra ledamöter: ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt två suppleanter.

Ordförande samt ledamöter väljs alltid på årsmötet. Vid första styrelsemötet efter årsmötet sker det konstituerande mötet där rollerna fördelas.

 

Som boende och medlem i samfälligheten har du vissa förpliktelser i syfte att underlätta så mycket som möjligt.

Det gör du genom att:

  • Noga ta del av meddelande från styrelsen och följa de uppmaningar som ges i protokoll, informationsbrev
  • Följa de bestämmelser som finns för vårt område.
  • Betala din medlemsavgift och andra avgifter till föreningen inom förskriven tid.
  • Inte utan vägande skäl neka till uppdrag i föreningen.
  • Hålla rent och snyggt på de gemensamma områderna.
  • Meddela styrelsen om skador du upptäcker på föreningens egendom.
  • Vara aktsam om de redskap och maskiner som föreningen innehar.
  • Deltaga i de gemensamma städdagarna.
  • Utföra de arbetsuppgifter som förekommer på de ytor som din länga ansvarar för i området.