Kallelse till årsmöte 2020

Samtliga medlemmar i samfälligheten hälsas välkomna till årsmöte.

Var: Träffen, Viksjö centrum

När: Tisdagen den 18:e februari kl. 19.00

Kaffe och bulle serveras i anslutning till mötet.

Här nedan finner ni relevanta dokument för mötet.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte 2020

Agenda årsmöte 2020

Ekonomi 2020

Motion: Extern parkeringslösning

Motion: Omförhandla med Comhem

Motion: Ordningsregler – garagen

Motion: Hantering av icke godkänt utnyttjande av el i garagen