UPDATE: ARBETEN VID GARAGEN

Efter bra input från grannar under städdagen och i samråd med entreprenören har vi utökat arbetet kring garagen.

Tidsplan är väderberoende och efter dom senaste dagarnas regn har schakten blivit vattenfyllda och arbetet måste pausas så det får en chans att rinna undan. Förhoppningen var att rördragning och asfaltering skulle bli klart denna vecka och att det därefter är ”småfix” kvar kommande vecka men det fördröjs nu alltså i väntan på tillräckligt uppehåll.