Tid att skicka in motioner till årsmötet 2019

Enligt samfällighetens stadgar har alla hushåll/medlemmar i samfälligheten rätt att skicka in motioner till styrelsen med förslag på aktiviteter för vår samfällighet. Det kan röra allmän skötsel av föreningens grönytor, förslag på förbättringar eller annat som du som medlem tycker är viktigt för vår samfällighet.

Gör så här: skriv ned ditt förslag i ett mail. Skicka det till styrelsen@2an.info. Glöm inte att skriva ditt namn, var du bor och kontaktuppgifter ifall vi från styrelsen behöver fråga något. Motionerna bifogas sedan till årsmöteskallelsen så att alla kan ta del av dem.

Sista dag för motioner är 31:a december.