Områdeskontaktpersoner sökes

Nu behövs nya kontaktpersoner för två områden i samfälligheten.

Just nu saknas områdeskontaktperson för område 2 och 7.

Kontaktpersonen är den som har nyckel till samfällighetens förråd och har lite extra uppsikt över sitt område. Man blir också kallad till möte inför planeringen av städdagarna. I samfällighetens förråd har vi tillgång till bl a gräsklippare för att klippa gräsmattan vid lekplatsen, stegar och annan utrustning som kan behövas. Mellan städdagarna håller du, tillsammans med dina grannar, koll där du bor och tar hand om de gemensamma ytorna. Det mesta tas dock om hand vid städdagarna, så därför är det inte så betungande uppgifter.

I område 2 ingår husen 174 – 216.
I område 7 ingår husen 26 – 40 och 62 – 84

Se här för områdeskarta.

Hör av dig till styrelsen! Både om du vill vara kontaktperson eller om du har frågor.