Arbeten vid garagen

Under kommande vecka ska arbeten utföras för att rätta till problemen med att vatten rinner in i vissa garage. Det innebär då en viss begränsning i hur garagen kan användas. Mer info finns här: Arbeten vid garagen